ఫ్యాక్టరీ పర్యటన

ఉత్పత్తి లైన్

IMG_1274
IMG_1272
IMG_1271
IMG_1270
IMG_1273

వెల్డింగ్ ఆపరేషన్

IMG_1283-1
IMG_1283-4
IMG_1283-3
IMG_1283-2
IMG_1283-5

ప్యాకేజింగ్ మరియు రవాణా

PACKAGING
PACKAGING-1
PACKAGING-2
PACKAGING-3
PACKAGING-4
PACKAGING-5
TRANSPORTATION-4
TRANSPORTATION
TRANSPORTATION-1
TRANSPORTATION-3
TRANSPORTATION-2